Pokrewieństwa rodzajów w rodzinie amarylkowatych - Amaryllidaceae
(Uproszczony kladogram - diagram łączący poszczególne rodzaje i plemiona, na podstawie przypuszczalnego pochodzenia,
ustalonego przez analizę fragmentów genomu)

Żródło: www.amaryllidaceae.org (zmieniony)

Amarylkowate