Zapraszam do skorzystania z planu Głuchołaz.
Przepraszam za usterki - plan jest rękodziełem w Corelu 8.
Jeżeli uraziłem mocno poczucie estetyki PT Czytelnika (Oglądacza?) tej strony -
- bardzo przepraszam - nie było to moim zamiarem.
Na tej stronie widoczny jest fragment - obejmujący centrum miasta i Osiedle Koszyka.
Całość planu ma rozmiar ok. 1700x1650 pikseli i trzeba go przewijać na ekranie,
ale obejmuje praktycznie całe miasto, z zachowaniem (z grubsza) proporcji odległości.
Do korzystania z planu pomocny może być spis ulic, który obecnie liczy 88 pozycji.

Opracował: MW 2002/2003; 2014