60 - LECIE LICEUM
 
       Od prawie siedemdziesięciu lat istnieje w Głuchołazach Liceum Ogólnokształcące. W tym czasie szkołę ukończyło około czterech tysięcy osób. Jubileusz będzie obchodzony w 2015 roku. Tutaj trochę informacji o obchodach 60-lecia Szkoły.
 
     Około pięciuset absolwentów, z roczników od 1946 do 2002, wzięło udział w Jubileuszu 60-lecia Szkoły i III Zjeździe Absolwentów, które miały miejsce 8 października 2005 r.

Mimo że organizatorzy Jubileuszu - członkowie zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Szkół "Chrobry" przy Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach - nie mieli żadnego doświadczenia w organizacji imprez o takiej skali, w zgodnej opinii uczestników Zjazd był bardzo udany. Nie uniknięto drobnych niedociągnięć, które na pewno pozwolą na jeszcze lepsze przygotowanie następnego Zjazdu Absolwentów. Ważne, że dopisała pogoda i nie było potrzeby wdrożenia planu awaryjnego na wypadek deszczu.

Prosimy wszystkich absolwentów o opinie i informacje, zwłaszcza dotyczące losów absolwentów Liceum, na nasz adres: lochrobry@wodip.opole.pl lub pocztą tradycyjną. Dziękujemy za przesłanie zdjęć ze Zjazdu, jak i kopii dawnych zdjęć, z lat szkolnych. Skorzystaliśmy z nich opracowując płytkę CD z fotograficzną dokumentacją III Zjazdu Absolowentów.
 

   

III Zjazd Absolwentów miał miejsce 35 lat po II Zjeździe. Był więc okazją do prawdziwych "spotkań po latach"...

   

W Jubileuszu wzięły udział trzy pokolenia absolwentów i ówczesnych uczniów szkoły.

   

Pierwszym etapem była rejestracja uczestników i odbiór okolicznościowych materiałów Zjazdu.

   

Następnie, uczestnicy, którzy zgłosili swój udział w wieczornej Biesiadzie, odbierali imienne zaproszenia.

   

Po przywitaniach i załatwieniu spraw "formalnych", uczestnicy Zjazdu i uczniowie Liceum przeszli w pochodzie do kościoła parafialnego, na uroczystą mszę świętą.

Kościół zapełnił się absolwentami, uczniami i nauczycielami - ówczesnymi i emerytowanymi.

   

Mszę świętą koncelebrowali księża, którzy uczęszczali przed laty do naszej Szkoły. Towarzyszyli im ksiądz proboszcz oraz ówczesny katecheta, ksiądz Piotr.

   

Uroczystą i podniosłą atmosferę mszy dopełniał wspaniały udział chóru Capricolium.

   

Po mszy świętej uczestnicy Jubileuszu udali się do Liceum. Trasa przemarszu, który częściowo odbył się krokiem poloneza, wiodła przez ulicę Marii Curie-Skłodowskiej, Rynek i ul. Bohaterów Warszawy.

   

Na czele pochodu - wzorem dawnych (reaktywowanych w 2004 roku) obchodów Dnia Patrona - jechała konno para królewska: Bolesław Chrobry i jego małżonka (historycy nie ustalili, która ;)).

   

Uczestnicy pochodu maszerowali karnie za tarczami szkolnymi, z zaznaczonymi rocznikami ukończenia szkoły - poczynając od najstarszych...

   

O liczbie maszerujących świadczy fakt, że kiedy czoło pochodu skręcało z Bohaterów Warszawy na szkolne boisko, najmłodsze roczniki pojawiały się dopiero na horyzoncie, na Placu Basztowym.

   

Po zajęciu miejsc siedzących i stojących zaczęła się część oficjalna - przemówienia dyrektora szkoły (absolwent rocznika 1977), przedstawiciela uczestników Zjazdu, pana Wiesława Karasia (absolwent rocznika 1950), burmistrza Głuchołaz (absolwent innej szkoły; ówczesny wiceburmistrz jest absolwentem Liceum - rocznik 1978), przewodniczącego Rady Miejskiej (absolwent rocznika 1990) oraz przewodniczącego Rady Powiatu.

Na zdjęciu, od lewej: przewodniczący Rady Rodziców, Jerzy Dziurowski (absolwent rocznika 1975), Wiesław Karaś oraz dyrektor Szkoły w latach 2004 - 2013, Leszek Indyk.

   

W części artystycznej zaprezentował się ponownie, w lżejszym repertuarze, chór Capricolium, prowadzony (do roku 2014) przez pana Jana Dolnego.

   

Kolejna grupa uczennic i uczniów, przygotowana przez Beatę Dorosz, zaprezentowała tańce historyczne i współczesne. Inne grupy prezentowały, m. in., historyczny pokaz mody i kabaret.

   

Zwieńczeniem występów był kankan, w wykonaniu absolwentek Szkoły. Jak widać, taniec ten wymagał od nich umiejętności z pogranicza akrobacji.

 

Cały przebieg uroczystości był uwieczniany przez dziesiątki aparatów fotograficznych. Kluczowym momentem było wykonanie specjalnej fotografii grupowej, z "pokładu" wysięgnika wozu straży pożarnej. Efekty można było oglądać na odbitkach, rozprowadzanych przez Stowarzyszenie Chrobry. Na zdjęciu obok widoczne są próby ustawienia się wszystkich uczestników do tej grupowej fotografii.

   

Zakończeniem części oficjalnej było odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jubileusz Szkoły. Odsłonięcia dokonali: przedstawicielka najstarszych absolwentów szkoły, Maria Walnik (z d. Orłowska), burmistrz Głuchołaz, Edward Szupryczyński, wieloletni dyrektor Liceum w latach 60-tych i 70-tych, Bronisław Pasierski oraz ówczesna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, uczennica klasy drugiej, Justyna Czarnobrewa.

   

Po zakończeniu części oficjalnej i artystycznej, zwiedzeniu ekspozycji z historii szkoły oraz degustacji różnych potraw, przygotowanych przez uczniów, absolwenci poszczególnych roczników (na zdjęciu - rocznik 1977) spotkali się w klasach, wspominając dawne, szkolne dzieje.

   

Wieczorem zaczęła się, trwająca do rana, Biesiada.

   

Podczas tej części Zjazdu nie zapomniano o Szkole - na zdjęciu Janusz Iwaszko, członek komitetu organizacyjnego i zarządu Stowarzyszenia Chrobry, licytuje zabytkową tarczę szkolną. Dochód z licytacji pozwolił na zakup radiomagnetofonów do dwóch pracowni językowych.

Zdjęcia:


 
     http://loglucholazy.pl/
     http://lochrobry.wodip.opole.pl