Zastosowanie Chime i plików w formacie .pdb

W Internecie znaleźć można trzy ciekawe programy, które mogą być przydatne do przygotowania materiałów pomocniczych na lekcje chemii, szczególnie w zakresie chemii organicznej, mogą być też zastosowane na zajęciach koła chemicznego lub polecone uczniom do samodzielnego wykorzystania w pracy własnej.
Są to: Chime 2.0.3 i współpracujący z nim ISIS Draw 2.2.1 firmy MDL Information Systems, Inc., oraz ACD /ChemSketch - produkt Advanced Chemistry Development Inc. Wymienione programy są dostępne do bezpłatnego użytku domowego. Dwa pierwsze można pobrać z internetowej strony producenta (odpowiednie adresy:
http://www.mdli.co.uk/downloads/chime.html,
http://www.mdli.co.uk/downloads/isisdraw.html),
trzeci jest dostępny na stronie http://www.acdlabs.com/.
Przed pobraniem programów należy się zalogować na stronie producenta. Podany adres e-mail jest później traktowany jako hasło. Pobrane z Internetu programy mają postać plików wykonywalnych, które instalujemy przez ich uruchomienie (podwójne kliknięcie w Eksploratorze Windows).

Program Chime należy do tzw. wtyczek MS Internet Explorera - programów pomocniczych, pozwalających rozszerzyć możliwości popularnej przeglądarki internetowej. Chime umożliwia wyświetlanie i manipulowanie modelami trójwymiarowymi cząsteczek chemicznych, zapisanymi w formatach m. in. .pdb, .mol i .xyz. Odpowiednie pliki są dostępne w Internecie, np. na stronach:
http://www.wellesley.edu/Chemistry/Flick/molecules/newlist.html,
http://www.sci.ouc.bc.ca/chem/molecule/molecule.html i innych - do ich odszukania można użyć dowolnej wyszukiwarki internetowej lub skorzystać z łączy dostępnych na różnych stronach edukacyjnych, np. http://highschoolhub.org/hub/hub.htm.
W aktualnej wersji programu ChemSketch można samodzielnie tworzyć niezbyt złożone modele cząsteczek i wyeksportować je do formatu .mol.

Oto dwa przykłady modeli utworzonych w programie ChemSketch, zapisanych w formacie .mol, a następnie skopiowanych - po otworzeniu w IE z zainstalowanym Chime - poprzez IrfanView do formatu .gif:

 

Modele cząsteczek są wyświetlane jako aktywny obraz, którym można manipulować za pomocą komputerowej myszy - obracać, zmieniać rozmiary, zmieniać sposób wyświetlania modelu (za pomocą poleceń z tzw. menu kontekstowego dostępnego po naciśnięciu prawego klawisza myszy). W szczególności możliwe jest pokazanie modelu tzw. ramowego, kulkowego, czaszowego i powierzchni molekularnej. Można tez wyświetlić obraz stereoskopowy, pozwalający na prawdziwie trójwymiarowe oglądanie prezentowanej cząsteczki.
Za pomocą menu kontekstowego możliwe jest zapisanie pliku na dysk twardy lub przekształcenie w płaski wzór strukturalny w formacie programu ISIS Draw.
Po zapisaniu pliku zawierającego trójwymiarowy model cząsteczki możliwe jest użycie go - już w trybie offline (bez połączenia z Internetem) do tworzenia własnych prezentacji, czy wydruków. Należy w tym celu odpowiedni plik osadzić jako obiekt strony w formacie .html obsługiwanym przez przeglądarkę internetową. Opis zaawansowanych możliwości Chime jest dostępny na stronie producenta. Najprostszą prezentację możemy utworzyć bez pomocy znajomego informatyka, korzystając z faktu, że dokumenty .html można po prostu napisać używając dostępnego w MS Windows Notatnika (Notepad).

Oto przykład:

Uruchamiamy Notatnik i wpisujemy:

    <html>
    <head><title>Cząsteczka</title></head>
    <body bgcolor="ffffff"><center>
    <embed src="cząsteczka.pdb" width="550"
    height="550" > </embed>
    </body>
    </html>

Następnie plik zapisujemy jako np. cząsteczka.html w tym folderze dysku twardego, w którym zapisaliśmy model cząsteczka.pdb i możemy otworzyć przez podwójne kliknięcie lewym klawiszem myszy.
W podanym przykładzie "cząsteczka" oznacza dowolny model pobrany z Internetu lub utworzony w ChemSketchu. Zależnie od rozmiaru cząsteczki odpowiedni plik może zajmować od ok. 200 bajtów (np. opis cząsteczki wody zajmuje 232 bajty), do ponad megabajta (np. model albuminy). Kolor tła (bgcolor) jest zapisany w postaci sześciocyfrowej liczby w systemie szesnastkowym - tutaj ffffff oznacza kolor biały. Możemy również zmienić domyślny, czarny kolor tła modelu cząsteczki dopisując po komendzie "height" (określającej wysokość obrazu w pikselach - tu też można eksperymentować) komendę: bgcolor=#ffffff , w której kolor tła zapisujemy w postaci szesnastkowej - od czarnego (000000) do białego (ffffff). Czarne tło jest wygodne, gdy operujemy modelem bezpośrednio na ekranie komputera, jednak do wydruków wygodniej stosować tło jaśniejsze. Jeżeli posiadana przez nas wersja przeglądarki nie pozwala wydrukować obrazu cząsteczki, możliwe jest jego skopiowanie z ekranu komendą Edit/Copy, z menu prawego klawisza myszy, gdy kursor znajduje się w obrębie rysunku. Z systemowego schowka można wkleić rysunek do dowolnego programu graficznego lub dokumentu tekstowego np. w programie MS Works.
Z moich doświadczeń wynika, że możliwe jest równoczesne osadzenie na stronie kilku modeli, przez powtórzenie wiersza z komendą "embed" i odpowiednio zmienioną nazwą pliku. Korzystając z menu prawego klawisza myszy można każdy z modeli wyświetlać w inny sposób.

Program ISIS Draw przeznaczony jest do rysowania wzorów strukturalnych cząsteczek, zwłaszcza związków organicznych. Dostępne są gotowe wzorce wielu cząsteczek. Z łatwością wprowadzać można w dowolnym miejscu ekranu wzory sumaryczne, w których liczby są automatycznie zapisywane jako indeksy dolne lub zapisywać dowolne teksty objaśnień. Program jest tak łatwy i intuicyjny w obsłudze, że już po kilkunastu minutach wprawek możemy z jego pomocą zapisać np. pytania na sprawdzian, z wykorzystaniem wzorów strukturalnych, równań reakcji itp. Możemy również utworzone wzory skopiować do edytora tekstów i wykorzystać do przygotowania referatu.
ISIS nie umożliwia samodzielnego tworzenia modeli trójwymiarowych - zapisane w konwencji trójwymiarowej wiązania są nadal "płaskie", o czym można się przekonać obracając narysowany wzór w "trzech wymiarach".

Modele takie możemy natomiast z łatwością utworzyć za pomocą programu ACD /ChemSketch. Program uruchamia się w trybie Structure, który umożliwia rysowanie wzorów strukturalnych. Aby uwidocznić symbole atomów węgla i wodoru we wzorze, należy, po zaznaczeniu wzoru, uruchomić opcję Structure Properties z menu Tools paska zadań i zaznaczyć odpowiednie opcje. Gotowy wzór można zoptymalizować stosując przycisk 3D Optimisation (ikona z modelem cząsteczki metanu). Po uruchomieniu modułu 3D Viewer z menu ACD /Labs otrzymujemy trójwymiarowy model cząsteczki, którym możemy w pewnym zakresie manipulować, m. in. zmieniając sposób prezentacji i kolory. Opcja Edit /Copy dostępna w widoku trójwymiarowym pozwala skopiować rysunek i wkleić go na stronę ze wzorem strukturalnym lub do dokumentu edytora tekstów. Tryb Draw umożliwia dalszą graficzną obróbkę modeli, dodanie komentarzy i rysunków. Również w tym programie dostępna jest pewna liczba wzorcowych struktur chemicznych i rysunków, m. in. konturów orbitali i schematów aparatury laboratoryjnej. Całość pracy możemy zapisać na dysku lub wydrukować. W nowszych wersjach programu można zapisać trójwymiarową strukturę cząsteczki w formacie .mol, używając opcji File/Export...

Przykład z plikiem .mol

Opracował: MW 2001 i 2003