CHEMIA
 
  
Podstawy chemii
Chemia organiczna
Podstawowe pojęcia chemii (pdf; wrzesień 2019)  
Budowa atomu cz. 1. (pdf; wrzesień 2019) Izomerie chlorocoalkanów - ćwiczenia (pdf; wrzesień 2014)
Budowa atomu cz. 2. (pdf; wrzesień 2019) Nazewnictwo alkanów (pdf; wrzesień 2014)
Możliwe wartości liczb kwantowych (pdf; wrzesień 2019) Nazewnictwo alkenów (pdf; wrzesień 2014)
Model LCAO MO tworzenia orbitali cząsteczkowych (rysunek) (pdf; wrzesień 2019)  
Podstawy obliczeń molowych (listopad 2005) Reguły pierwszeństwa w nazewnictwie (listopad 2003)
Obliczanie ilości reagentów na podstawie równania reakcji (luty 2006) Stereoizomeria i reguły pierwszeństwa w nazewnictwie - wersja poprawiona (marzec 2004)
Jak wygląda cząsteczka? (listopad 2003, aktualizacja - wrzesień 2019) Zastosowania Chime i plików .pdb (listopad 2003)
Budowa atomu - dodatek (listopad 2019) Stereoizomeria - przykłady - wersje Chime  i .gif (kwiecień 2004)
Wiązania chemiczne (marzec 2020) Struktura cząsteczek cukrów prostych (listopad 2003)
  
Chemia nieorganiczna
Chemia fizyczna
Układ okresowy pierwiastków (listopad 2003) Podstawowe pojęcia termodynamiki chemicznej (listopad 2005)
Reakcja kompleksowania (lipiec 2004) Ogniwa galwaniczne (luty 2006)
Charakter kwasowo-zasadowy tlenków (marzec 2020)  
Kwasy, zasady, sole (marzec 2020)  
Ćwiczenia: sole - nazewnictwo, otrzymywanie (marzec 2020)  
Reakcje jonowe - ćwiczenia (maj - czerwiec 2008)  
Odczyn roztworu. Skala pH (maj 2008)  
Reakcje metali z kwasami (i nie tylko...) (sierpień 2004)  
Reakcje utleniania-redukcji (marzec 2006)  
  
Ciekawe łącza
 

Strony, które zawierają animacje lub modele w technologii Java wymagają:

  • zainstalowania Javy
  • ew. uaktywnienia (zezwolonia na użycie) Javy w danej przeglądarce
  • dodania adresu danego serwera do listy dozwolonych - w ustawieniach zabezpieczeń - w konsoli Javy
 
 
 
 
  
AUTOR   CHEMIA AMARYLIS SZKOŁA   MIASTO