Izomeria optyczna

Uwaga:

1. Do oglądania trójwymiarowych modeli cząsteczek (tu: w formacie .mol), konieczne jest zainstalowanie "wtyczki" IE - programu Chime. Dla osób, które odkładają to na później, załączono wersję z obrazkami w formacie .gif .

2. Należy pamiętać, że modele przedstawiają cząsteczki w konkretnej, wyliczonej konformacji, natomiast wzory rzutowe przedstawiają pewną umowną formę cząsteczki - trzeba to uwzględnić porównując wzór z modelem (przypadki 3 - 5).

 

1. Przypadek najprostszy:
jeden asymetryczny atom węgla w cząsteczce:     1-bromo-1-chloroetan

2. Przypadek mniej typowy:
jedno centrum asymetrii, ale bez obecności asymetrycznego atomu węgla:     dichloroallen

3. Przypadek prosty, ale ...
z dwoma asymetrycznymi atomami węgla w cząsteczce:     2,3-dichloropentan

4. Przypadek trochę trudniejszy:
dwa asymetryczne atomy węgla, obecność płaszczyzny symetrii w cząsteczce     2,3-dichlorobutan

5. Przypadek nietypowy:
w cząsteczce obecne dwa asymetryczne atomy węgla i tzw. atom pseudoasymetryczny:     2,3,4-trichloropentan

 

Powrót