Modele cząsteczek (R)- i (S)- 1-bromo-1-chloroetanu

Uwaga: Do oglądania tej strony konieczne jest zainstalowanie programu Chime.
Operować modelem można za pomocą myszy - pomoc jest dostępna w menu kontekstowym prawego klawisza.
(Patrz: Mouse...)

Opracował: MW 2003