DOKUMENTACJA

Dokumentacja pracy pedagoga szkolnego

Potwierdzeniem pracy opiekuńczo-wychowawczej w szkole jest prowadzona przeze pedagoga szkolnego dokumentacja.

Stanowią ją:

 • roczny plan pracy pedagoga, uwzględniający potrzeby opekuńczo-wychowawcze szkoły
  i środowiska;
 • dziennik pracy pedagoga, dokumentujący codzienne czynności zawodowe;
 • teczki tematyczne:
  • organizacja pomocy materialnej dla uczniów,
  • opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  • kontakty z instytucjami,
  • notatki służbowe dotyczące uczniów sprawiających problemy wychowawcze,
  • analizy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej poszczególnych klas i szkoły
  • inne, zależnie od potrzeb;
 • sprawozdania z realizacji różnych zadań.

Ponadto pedagog gromadzi dokumentację pomocniczą, np. ankiety przeprowadzone wśród uczniów, uwagi po analizach dzienników lekcyjnych (wyniki i frekwencja).

W gabinecie pedagoga znajdują się również teczki różnorodnych zagadnień, które wzbogacają jego podręczną biblioteczkę (programy autorskie, programy profilaktyczne, formularze ankiet, scenariusze lekcji wychowawczych z różnych tematów). Jest wreszcie biblioteczka i zbiór kaset wideo, które służą pedagogowi, zainteresowanym nauczycielom i wychowacom.

       
< < Powrót
Strona główna