PEDAGOG
Nazywam się Małgorzata Walnik.

Od wielu lat pracuję jako pedagog szkolny - najpierw w Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuchołazach, potem w Publicznym Gimnazjum Nr 2 w Głuchołazach, a obecnie, ponownie, a raczej w nowej, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuchołazach.

Ukończyłam resocjalizację na Uniwersytecie Wrocławskim. Szczególnie bliskie są mi problemy tzw. uczniów trudnych, nawet takich, którzy weszli w konflikt z prawem.
I takim zawsze staram się pomagać.
Mój gabinet jest otwarty dla każdego ucznia i rodzica. Można do mnie przyjść z każdym problemem - nie tylko szkolnym.
Realizuję w ramach lekcji wychowawczych różne programy profilaktyczne i zawodoznawcze. Prowadzę też ciekawe zajęcia z dysortografii i z socjoterapii.

   
                                                        Obowiązki pedagoga > >
Dokumentacja pedagoga > >
Zasady zawodowe > >

 

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Głuchołazach (widok z ulicy Karłowicza)