ZASADY PEDAGOGICZNE

Zasady obowiązujące pedagoga szkolnego

Realizując swoje statutowe zadania pedagog szkolny kieruje się następującymi zasadami:

- zasadą dyskretności opieki, która wynika z prawa dziecka do godności osobistej i wynika
ze szczególnej właściwości okresu dojrzewania jaką jest nadwrażliwość na naruszanie prywatności. Pedagog zawsze stara się być taktowny, unika ostentacyjnego udzielania pomocy, okazywania litości, by nie zawstydzić czy upokorzyć,

- zasadą odpowiedzialności za pełny rozwój każdego ucznia, bo każde dziecko jest najwyższą wartością. Pedagog stara się poznać indywidualne możliwości każdego ucznia, jego warunki rodzinne, społeczne i wiedzę tę wykorzystuje organizując proces wychowania,

- zasadą ufności opiekuńczej, która wynika z konieczności wzbudzania w uczniach przeświadczenia, że pedagog jest tą osobą, u której zawsze znajdą wsparcie i pomoc. Pedagog stara się, żeby uczniowie widzieli w nim przyjaciela, do którego mogą się zwrócić w każdej sprawie,

- zasadą podmiotowości ucznia, która wynika z założenia, że dziecko jest podmiotem wszystkich działań. Pedagog stara się wyrabiać u uczniów poczucie odpowiedzialności za siebie i swoich kolegów,

- zasadą bezwzględnej walki z zagrożeniami rozwoju uczniów. Rola pedagoga wymaga ogromnego wyczulenia na wszelkie nieprawidłowości, wypaczenia i deformacje zarówno w życiu szkolnym jak i najbliższym środowisku uczniów.

Aby wzbogacić swój warsztat pracy na pedagog musi na bieżąco brać udział w różnorodnych kursach
i doskonaleniach, a zdobytą tam wiedzę wykorzystywać prowadząc różnorodne zajęcia warsztatowe, socjoterapeutyczne, które powinny podobać się uczniom i w których chętnie uczniowie biorą udział.

Literatura

Sławomira Głasek, "Z doświadczeń pedagoga szkolnego", Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, nr 5 (410), maj 2002

       
< < Powrót
Strona główna