Schemat biosyntezy nor-belladyny
wg J. Kączkowskiego,
Biochemia roślin. Tom I. Przemiany typowe, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980
oraz Biochemia roślin. Tom II. Metabolizm wtórny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985

Przykładowe alkaloidy syntezowane z nor-belladyny
wg J. Kączkowskiego, Biochemia roślin. Tom II. ...

Alkaloidy amarylkowatych

Systematyka amarylkowatych

Amarylkowate