Amarylkowate, według najnowszych klasyfikacji (APG III, 2009),
to Amaryllidacae J.St.-Hil. nom. cons., podrodzina Amaryllidoideae Burnett.
Poniższe informacje są oparte na klasyfikacjach wcześniejszych,
spotykanych nadal w literaturze przedmiotu.

Rodzina amarylkowatych (Amaryllidaceae) należy do klasy roślin jednoliściennych (Liliopsida = Monocotyledones). (więcej...) Wg Szweykowskich (A. Szweykowska, J. Szweykowski, Botanika, tom drugi. Systematyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993) amarylkowate należą do odrębnego rzędu amarylkowców (Amaryllidales), w podklasie liliowych (Liliidae), obok rodzin agawowatych (Agavaceae) i czosnkowatych (Alliaceae). W najnowszych systematykach filogenetycznych (np. na stronie internetowej http://www.amaryllidaceae.org) amarylkowate są najbliżej spokrewnione z agapantowatymi (Agapanthaceae), nieco dalej z czosnkowatymi i parą rodzin Themidaceae i Hyacinthaceae (hiacyntowate).


W klasyfikacjach filogenetycznych, tzw. AGPII (Angiosperm Phylogeny Group) ( http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x/abs) amarylkowate powinny być włączone do rodziny Alliaceae (wraz z agapantowymi tworzą takson niższego szczebla niż czosnkowate - patrz diagram wyżej; istnieje też propozycja nazwania tej "zbiorczej" rodziny jako Amaryllidaceae - były już takie wcześniejsze klasyfikacje). Inni autorzy (http://www.bulbsociety.org/meerow/IBS_new_phylogeny.htm) utrzymują odrębną rodzinę Amaryllidaceae, w rzędzie Asparagales, motywując to, m. in. specyficzną chemią alkaloidów wytwarzanych przez te rośliny. Bulwy i inne części amarylkowatych zawierają liczne, specyficzne, toksyczne alkaloidy, np. likorynę (narcyzynę), acetylokaraninę, karaninę, krinaminę, bufaninę, brunswiginę, brunswininę, kliwiainę, hemantydynę, hemantaminę, galantaminę, narcypoetynę, leukoinę, leukocytynę, homolikorynę, tacetynę, niwalidynę itd., glikozyd scillainę (scilitoksynę) oraz hemolityczne saponiny. Wszystkie amarylkowate są toksyczne. Warto jednak zauważyć, że w ostatnich latach galantamina znalazła zastosowanie w farmacji - w leczeniu m. in. choroby Alzheimera.

( http://www.museums.org.za/bio/plants/poisonous/amaryllidaceae.htm, także: J. Mowszowicz, Przewodnik do oznaczania krajowych roślin trujących i szkodliwych, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1982; informacje o biosyntezie niektórych związków tej grupy podaje J. Kączkowski, Biochemia roślin, tom 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985)

Poniżej przedstawiono geograficzne rozmieszczenie poszczególnych plemion i rodzajów amarylkowatych.

Afryka subsaharyjska

Australia / Malezja

Ameryka Północna i Południowa

Amaryllideae

Calostemmateae

klad Hippeastrum

Tetraploidalny klad andyjski

Amaryllis

Calostemma

Hippeastreae

Eustephieae

Boophone

Proiphys

Hippeastrum

Eustephia

Crossyne


Eithea

Hieronymiella

Nerine

Eurazja

Rhodophiala

Chlidanthus

Brunsvigia


Phycella

 

Namaquanula

Azja Centr. i Wsch.

Traubia

Stenomesseae

Hessea

Lycorideae

Placea

Stenomesson

Strumaria

Lycoris

Zephyranthes

Phaedranassa

Crinum*

Ungernia

Habranthus

Eucrosia

Ammocharis

Region śródziemnomorski

Sprekelia

Mathieua (rodz. wymarły)

Cybistetes

Galantheae

x Hippeastrelia

Rauhia

x Amarcrinum

Galanthus

   

x Amarine

Leucojum

Griffineae  

Eucharideae

 

Acis

Griffinia

Eucharis

Haemantheae

Hannonia

Worsleya

Caliphruria

Haemanthus

Lapiedra

 

Urceolina

Scadoxus*

Vagaria

 

Plagiolirion

Clivia

Pancratieae

   

Cryptostephanus

Pancratium*

 

Clinantheae

Gethyllis

   

Clinanthus

Apodolirion

Narcisseae

 

Pamianthe

Cyrtantheae

Narcissus

 

Paramongaia

Cyrtanthus

Sternbergia

   
     

Hymenocallideae

     

Hymenocallis*

     

Ismene

     

Leptochiton

* - rodzaje, których siedliska wykraczają poza typowy region 

 
Więcej informacji o systematyce amarylkowatych i źródłach informacji
Więcej informacji o plemionach amarylkowatych

Amarylkowate