Informacje o budowie roślin z rodziny amarylkowatych - Amaryllidaceae

Ogólny pokrój roślin z rodziny amarylkowatych na przykładzie Nerine bowdenii (po lewej) i Hippeastrum hybr.

1. Baldaszkowaty (pseudobaldaszkowaty)
    kwiatostan
2. Podsadki u nasady szypułek kwiatowych
3. Pęd kwiatostanowy
4. Liście (tu: równowąskie)
5. Pokryta łuskami / okrywą cebula
6. Roślina przybyszowa

Typy liści amarylkowatych

Równowąskie, odziomkowe liście Nerine bowdenii
Równowąskie, rynienkowate liście Crinum x powelli, tworzące swoimi nasadami pseudopęd.
Szpilkowate, prawie cylindryczne liście Zephyranthes minima
Ogonkowe (psudoogonkowe) liście Eucharis x grandiflora

Budowa kwiatostanu

Typowy, pseudobaldaszkowaty kwiatostan amarylkowatych, na przykładzie Nerine bowdenii
1. Pęd kwiatostanowy (tu: pełny)
2. Pochwiasta podsadka
3. Szypułka kwiatowa (pęd kwiatonośny)
4. Zalążnia, poniżej segmentów okwiatu
5. Okwiat - niezróżnicowany, złożony z 3 + 3 segmentów ("płatków")
Pojedynczy kwiat Zephyranthes grandiflora - widoczna szypułka, podsadki i pęd kwiatostanowy - tu z jednym tylko kwiatem.
Apodolirion macowanii Pęd kwiatostanowy i szypułka zredukowane, ukryte wewnątrz cebuli.


Ciąg dalszy


 

 
Patrz również: Przegląd plemion amarylkowatych

Opracowanie: Marek Walnik, Głuchołazy, 2007. Zdjęcia autora. Źródła informacji - patrz łącza podane na stronie "Więcej o systematyce...".

Krótkie opisy rodzajów

Amarylkowate