Informacje o budowie roślin z rodziny amarylkowatych - Amaryllidaceae
Część II

Budowa kwiatu amarylkowatych (kwiaty bez przykoronka)

Budowa kwiatu na przykładzie Zephyranthes grandiflora
1. Płatek (segment okwiatu)
2. Zalążnia
3. Podsadka
4. Dolna część płatków, tworząca rurkę kwiatową
5. Pylnik
6. Znamię słupka
Taki sam kwiat, widziany od przodu
1. Płatki okwiatu
    a. zewnętrznego okółka
    b, wewnętrznego okółka
    c. nietypowy, niewykształcony, "nadmiarowy" płatek
2. Pręcik
    a. pylnik
    b. nitka pręcika
3. Rurka kwiatu
4. Zalążnia
5. Podsadka
6. Szypułka kwiatu (pęd kwiatonośny)
7. Pęd kwiatowy (kwiatostanowy)
Przykład kwiatu o symetrii promienistej - Scadoxus multiflorus ssp. katharinae
Przykład kwiatu o symetrii grzbiecistej - Hippestrum sp.

Części kwiatu w zbliżeniu

Pylnik Hippeastrum hybr. cv. 'Red Lion' - widoczne: sposób "umocowania" pylnika na nitce pręcika (tylny) i sposób pękania (pękanie "południkowe").
Pylnik Nerine bowdenii - widoczny sposób "mocowania" na nitce pręcika
Słupek Hippeastrum hybr. - widoczne trójdzielne znamię słupka
Słupek Nerine bowdenii - widoczne znamię "główkowate", niepodzielone
Fragment kwiatu Zephyranthes candida - widoczne przyrośnięcie pręcika do płatka okwiatu
Przekrój podłużny kwiatu Zephyranthes candida - widoczna zalążnia z zalążkami; zalążnia poniżej okwiatu - tzw. słupek dolny, charakterystyczny dla amarylkowatych.

Typy przykoronka w kwiatach amarylkowatych

Typowy, samodzielny przykoronek, powstały przez wtórny rozrost merystemu okwiatu (tzw. paraperigone lub corona) - Narcissus hybr.; porównaj też Placea lutea.
Szczątkowy przykoronek typu wyrostków kalozowych (callose ring) - Hippeastrum hybr. cv. 'Red Lion'
Przykoronek typu "miseczka pręcikowa" (staminal cup) - Hymenocallis sp.
Taki sam typ przykoronka - Ismene hybr

Przykłady podsadek kwiatostanowych

Zasychające w miarę rozwoju kwiatów podsadki Hippeastrum hybr.
Niezasychające podsadki Haemanthus albiflos stanowią główną powabnię kwiatostanu. Poszczególne plemiona amarylkowtych różnią się liczbą podsadek, ich sposobem ułożenia (nakładające się, ułożone wachlarzowato) oraz ewentualnym zrośnięciem (zrośnięcie częściowe, jedno lub dwustronne, utworzenie pochewki).

Przykłady owoców amarylkowatych

Jagodowate owoce Nerine bowdenii. Owoce te kiełkują jako nasiona z zieloną, chlorofilową osłonką. Owoce opadają na podłoże po zaschnięciu pędu.
Podobne, jagodowate owoce Scadoxus multiflorus ssp. katharinae. Te owoce zawierają wodnisty miąższ i białe, mięsiste nasiona. Pęd w miarę dojrzewania owoców wygina się do powierzchni podłoża.
Sucha torebka - owoc Zephyranthes minima, obok nasiona.


Powrót do części I


 

Patrz również: Przegląd plemion amarylkowatych

Opracowanie: Marek Walnik, Głuchołazy, 2007. Zdjęcia autora. Źródła informacji - patrz łącza podane na stronie "Więcej o systematyce...".

Krótkie opisy rodzajów

Amarylkowate