SPIS TREŚCI

AMARYLKOWATE

 
 Wstęp
 Zestawienie rodzajów w rodzinie Amaryllidaceae
 Lista rodzajów z łączami do International Bulb Society
 Krótkie opisy rodzajów amarylkowatych
 Spis synonimów nazw rodzajowych
 Spis potocznych nazw polskich, angielskich i niemieckich
 Wykaz rodzajów zaliczanych dawniej do Amaryllidaceae
 Wstęp do systematyki amarylkowatych cz. I
 Wstęp do systematyki amarylkowatych cz. II oraz mapka rozmieszczenia plemion
 Krótka charakterysyka plemion amarylkowatych
 Kladogram - pokrewieństwa w rodzinie Amaryllidaceae
 Ilustracje do morfologii roślin z rodziny Amaryllidaceae (2 części)
 Minigaleria fotografii amarylkowatych
 Wstęp do alkaloidów amarylkowatych
 Zestawienie ważniejszych alkaloidów amarylkowatych
 Schemat biosyntezy nor-belladyny i niektórych pochodnych
 Model 3-D cząsteczki galantaminy (Uwaga: wymaga wtyczki CHIME do IE)

AUTOR

 
 Kilka informacji o autorze serwisu
 Kilka słów o zainteresowaniach botanicznych
 Więcej o zainteresowaniach botanicznych

CHEMIA

 
 Jak wygląda cząsteczka?
 Zastosowania Chime i plików .pdb
 Reguły pierwszeństwa w nazewnictwie
 Stereoizomeria i reguły pierwszeństwa w nazewnictwie - wersja poprawiona
 Stereoizomeria - przykłady - wersje Chime  i .gif
 Struktura cząsteczek cukrów prostych
 Izomerie chlorocoalkanów - ćwiczenia
 Nazewnictwo alkanów
 Nazewnictwo alkenów
 Układ okresowy pierwiastków
 Pojęcie mola. Podstawy obliczeń molowych
 Obliczanie ilości reagentów na podstawie równania reakcji
 Odczyn roztworu. Skala pH
 Reakcje jonowe w roztworach wodnych - ćwiczenia
 Reakcja kompleksowania
 Reakcje utleniania-redukcji
 Reakcje metali z kwasami (i nie tylko...)
 Ogniwa galwaniczne
 Podstawowe pojęcia termodynamiki chemicznej

KAKTUSY

 
 Minigaleria zdjęć kaktusów
 Podstawowe informacje o kaktusach
 Zestawienie rodzajów kaktusowatych (Cactaceae)
 Lista nazw rodzajów i synonimów w rodzinie Cactaceae
 Podstawowe informacje o sukulentach

GŁUCHOŁAZY

 
 Wstęp o Głuchołazach
 Kilka zdjęć z Głuchołaz
 Plan centrum miasta
 Plan miasta
 Spis ulic z odsyłaczami do planu miasta

SZKOŁA

 
 Kilka słów o Liceum Ogólnokształcącym
 Parę obrazków z Jubileuszu 60-lecia Liceum
 

      Powrót